ארכיון יומי: 5 מאי, 2008

הכאב ראש הוא מסנגומה

באסטריסק יש כמה מודולים שונים. מודול אחד זה אסטריסק עצמו, מודול שני זה libpri, אשר מטפל מן הסתם בקווי PRI. מודול שלישי נקרא zaptel.

Zaptel הוא מודול המטפל בכרטיסי החומרה של FXO/FXS וכן בכרטיסי PRI ו BRI . להמשיך לקרוא