ארכיון יומי: 5 יוני, 2008

יצירת מחלקת Singleton בפסקל מונחה עצמים

בתכנות מונחה עצמים לפעמים יש צורך ליצור רק פעם אחת מחלקה, ולא להרשות יצירה חדשה של אותה מחלקה. מחלקה שכזו נקראת Singleton. בוויקיפדיה יש הרבה דוגמאות להרבה שפות, אבל חסרה דוגמה בשפת פסקל מונחה עצמים. להמשיך לקרוא