ארכיון יומי: 21 דצמבר, 2008

meta class

בפסקל מונחה עצמים יש לנו אפשרות מאוד נחמדה לקבל מחלקה בזמן ריצה בתור פרמטר, ובעצם לקבל את היכולת לעבוד איתה גם אם המתודות והתכונות שלה אינן מוגדרות אצל האב.

אפשרות זו נקראת class reference או metaclass. האפשרות הזו מדברת שבזמן תכנון איננו יודעים מה המחלקה המדוייקת שאותה נקבל בתור פרמטר, והיא נקבעת רק בזמן ריצה !

עד כמה שיודע לי, למעט שפת פסקל ו objective c כל השפות האחרות שתומכות באפשרות הינן שפות דינמיות כדוגמת פיתון, רובי וכו' (את הרשימה המלאה אפשר למצוא בקישור שלי ל wikipedia). להמשיך לקרוא