ארכיון יומי: 2 ספטמבר, 2009

איגוד האינטרנט הישראלי

לאחרונה נכתבו הרבה ביקורות כלפי איגוד האינטרנט הישראלי אשר הוא האחראי היחיד בעולם על רישום שם המתחם של il.

לי אישית אין טענות כלפי האיגוד, אשר תורם המון לקוד הפתוח (כסף, שרתים, עידוד ותמיכה), תורם לחקיקה (ובעיקר מניעה שלה) שתסייע בשמירה של נטרליות הרשת אשר יש ניסיון עז להפר אותה מצד המחוקקים. האיגוד מסייע בחינוך ילדים לעבודה נכונה (ובטוחה) עם האינטרנט, וכן גם מבוגרים ("זקנים" בלשון העם) לעשות אותו הדבר ועוד הרבה מאוד פעילויות שנעשות בהתנדבות תוך שימוש בכסף שאנחנו משלמים עבור שמות המתחם שלנו (שגם להם יש הוצאות כספיות בנוסף, כדוגמת תחזוקת שרתים על כל המשתמע בכך).

המבקרים של הארגון מלינים על התנהלות לא שקופה של הכספים בארגון, למרות שכל המידע זמין אצל רשם העמותות במדינה, ולכן הם רוצים לבצע שינוי מבפנים, אך לדעתי הם לא באמת מבינים למה הם מכניסים את עצמם.

הארגון בניהולו של רימון לוי רחוק מלהיות מושלם, אבל לרמוז (גם אם לא במתכוון) כי הוא מושחת, כלפי אנשים שמתנדבים ותורמים מזמנם (ולפעמים גם מכספם האישי) עבור האיגוד, לדעתי אומר שהם לא רציניים בגלל החד צדדיות של הטענות המועלות בכתבה (שהיא בעצם דעה אישית) ולכן לדעתי כל מסע הצלב הנוכחי רק יכול לפגוע בנטרליות הרשת מאשר לעזור לה, אם כי אני ממש לא רוצה להתנבא (אבל צריך לזכור כי הדרך לגהינום מרוצפת בכוונות טובות).

יותרה מזו, עצם זה שהארגון שולח מכתבים (בדואר רגיל) בהתאם לדרישת החוק בישראל, גורם מייד לביקורות מיותרות, דבר שמראה ומוכיח חוסר רצינות אם לא להזכיר קנטרנות של אותם מבקרים, ולכן אינני יכול גם אם הייתי רואה לנכון, להבין או לקבל את הביקורות המועלות.

ולמען הסר ספק, אין לי ולו קשר ישיר או עקיף לאיגוד, פרט לכך שבבעלותי כמה שמות מתחם שנרכשו בארגון עצמו.