ארכיון יומי: 12 מרץ, 2011

צפייה בעץ חלק ראשון

כאשר מבצעים תכנות גרפי (וויזואלי), הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו צריכים ליצור היררכיה כלשהי בצורת עץ של מידע.

לשם כך נוצר פקד מאוד מוכר בשם TreeView אשר לפחות ב GTK הוא גם הבסיס לכל שאר הרכיבים מבוססי הרשימות למינהם. התפקיד של הרכיב הוא לקחת רשימה של עצמים ולהציג אותם, כאשר עצמים מסויימים יכולים גם להציג בנים שונים, ואפילו תמונות שונות בהתאם לצורך.

TTreeViewבלזרוס ודלפי הפקד נקרא TTreeView והוא מכיל פונקציות בעלות הרבה מאוד עזרים חשובים כדוגמת שיוך כתובת זיכרון לעצם כלשהו, שליטה כיצד העצמים יוצגו, בחירה האם עצם מסויים עם בן יהיה פתוח או סגורוהאם הבנים שלו גם יהיו כאלו או לא, גרירה והדבקה של איברים חדשים והרשימה עוד ארוכה.

אז איך מתחילים בעצם ? הולכים ללשונית Common Controls וזורקים במקום המתאים את הפקד של TTreeView. בתכונות שלו אפשר לשחק איתו בשביל שיתאים לצרכים שלנו. בנוסף יש לו תכונה בשם Items. התכונה הזו מאפשרת לנו גם בצורה תכנותית וגם בצורה וויזואלית להוסיף בעצם את האיברים ברשימה. אני אדגים כאן כיצד יוצרים את האיברים בצורה תכנותית, הרי וויזואלית זה מאוד פשוט.

אז במקרה שלנו, זרקתי את TTreeView על החלון, אמרתי לו להיות מיושר לאורך כל החלון, ואמרתי לו שפסי הגלילה יופיעו שניהם רק כאשר יש צורך לכך.

בקוד של החלון ב OnCreate יצרתי את הקוד הבא:

procedure TForm1.FormCreate ( Sender : TObject ) ;
var
 i : byte;
 Node : TTreeNode;
begin
 for i := 1 to 20 do
  begin
   Node := TreeView1.Items.Add(nil, 'Test ' + IntToStr(i));
  end;
end;

הקוד עושה פעולה מאוד פשוטה, רץ על כל המספרים מ1 ועד 20 ומוסיף את האיברים אל הרשימה עם מספור של האיבר עצמו. אנחנו שומרים את האיבר שנוצר ב TTreeNode לשימוש עתידי. שמתי בפרמטר הראשון של Add את הערך nil בשביל לציין שהאיבר שנוצר אינו אח של איבר אחר (שגם הוא מסוג המחלקה של TTreeNode).

אבל עכשיו יש לנו רשימה של 20 איברים, אבל הם עריריים ללא ילדים. בשביל לדאוג לכך שיהיו להם ילדים נגיד לItems להוסיף ילד לאיבר שיצרנו באמצעות AddChild אשר דומה מאוד ל Add הרגיל, אבל יוצרת בן. בשביל להשיג את התוצאה כמו בתמונה למעלה, הקוד המלא נכתב בצורה הבאה:

procedure TForm1.FormCreate ( Sender : TObject ) ;
var
 i : byte;
 Node : TTreeNode;
begin
 for i := 1 to 20 do
  begin
   Node := TreeView1.Items.Add(nil, 'Test ' + IntToStr(i));
   if i mod 2 = 0 then
    begin
     TreeView1.Items.AddChild(Node, 'Sub Test');
     if i mod 4 = 2 then
      Node.Expand(False);
    end;
  end;
end;

וזו הגישה הפשוטה ועם פחות העצמה שיש לעבודה בעצים. בחלק הבא נכיר עוד פקד לעצים הקיים ללזרוס ודלפי שהוא עם הרבה יותר עצמה ויותר מעניין.