ארכיון יומי: 1 יוני, 2011

תחביר של חריגה (חלק שני)

בחלק הקודם דיברתי בצורה כללית על ההבדל בין שגיאה, כישלון וחריגה, בחלק הזה אנסה להתחיל בתחביר של חריגה, חשוב להבין כי אני לא מדבר על טיפול בשגיאות וכשלונות, אלא רק על המצב בו הגענו לחריגה.

בשפת רובי טיפול בחריגה מתבצע באמצעות 2 מילים שמורות, כאשר השאר הם בעצם כלים אשר ניתן לשנות אותם בזמן ריצה, כך שידע של תחביר בלבד לא יעזור להתמודד עם חריגות בשפת רובי.

בשפת רובי יש מספר דרכים להתמודד עם חריגות. במידה ונרצה להריץ פעולות מסויימות, ורק עליהן נרצה לטפל בחריגות ספציפיות לפעולות, אנחנו נשתמש בתחביר של להמשיך לקרוא