ארכיון יומי: 25 ינואר, 2012

מערך כתכונה

ב2008 דיברתי על קבוצה של מערכים שפסקל תומך בהם. יש למעשה עוד מספר מערכים אשר לא דיברתי על כולם בכלל כאן בבלוג, אבל הם נגזרת של השאר, אז תסלחו לי.

למי שאינו מכיר, לפסקל יש תמיכה ממש מעניינת בתכנות מונחה עצמים אשר מאוד שונה ממה שמוכר בשפת ++C או ג'אווה. היא קרובה יותר למימוש שיש ברובי ופיתון בהרבה ממה שהיא מציעה ובהתנהגות שלה. למעשה יותר רובי ופחות פיתון (אשר שם אין כזה דבר חלק פרטי).

יש לפסקל תמיכה בכמעט כל מה שג'אווה מסוגלת להציע לנו מבחינת תכנות מונחה עצמים, אבל למשל היכולת להרחיב מחלקה בזמן ריצה, היא תכונה של שפה דינאמית ולא של ג'אווה למשל.

עוד יכולת מעניינת שיש ברובי, אבל לא בשאר השפות שאני מכיר, היא העבודה עם תכונות (properties). רובי מאפשרת לנו ליצור תכונות, אשר לא דורשות מאיתנו Getter ו Setter כל הזמן. וגם פסקל מציעה תמיכה דומה בפיטצ'ר הזה.

אז לאחר ההקדמה המעייפת הזו, מה זו תכונה בעצם ? זה שם כלשהו שמייצג משהו אחד במחלקה שלנו. נגיד צבע החולצה הנוכחית של האדם. אתם מכירים את האנשים המעצבנים האלו אשר חושבים שיש צבע מסויים מאוד שיכול ללכת עם צבע אחר ? אז זו גם תכונה קיימת. בואו נוסיף גם אותה:

...
  TPerson = class(TPrimates)
...
  public
...
    property MatchingColor[name : string] : TColor read GetColor write SetColor;
...
  published
...
    property ShirtColor : TColor read FShirtColor write FShirtColor;
...
  end;
...

התכונה MatchingColor ב public היא מערך בעצם. אבל המערך מקבל שם שהוא מחרוזת, ולא אינדקס כלשהו, כמו שנצפה ממערך רגיל. כלומר הביקורת כלפי מה הפריט הולך עם איזו צבע, זו תכונה ציבורית. מבוססת מחרוזות, ולא מספרים שלמים.

לתכונה הגדרנו שם כלשהו שהוא מחרוזת. וGetter ו Setter. כלומר התכונה היא גם לקריאה וגם לכתיבה.

הגדרת ה Getter תראה בצורה הבאה:

private
...
   function GetColor(AName : String) : TColor;
...

ה Setter יראה בצורה הבאה:

private
...
   procedure SetColor(AName : String; AValue : TColor);
...

ועכשיו נבחר איך יהיה המימוש שלנו. למשל תמיד נחזיר צבע שחור לכל דבר… אני לא באמת יודע, היות ואני לא מחזיק בתכונה הזו, אלא רק המחלקה שלנו 🙂
בגישה הזו אפשר בעצם ליצור תכונות ציבוריות (בלבד) אשר מתנהגות כמו מערך אסיוצאטיבי בעצם.

התכונה של צבע החולצה (ShirtColor), כותבת ישירות לשדה מסויים, ולא דורשת מאיתנו בעצם ליצור Getter ו Setter בכלל. היות ואין פעולה חשובה שצריך לבצע במיוחד לשם כך. הגדרות של Geter ו/או Setter מתבצעות רק כאשר אנחנו צריכים להתערב במשהו, ולא בכל פעם שאנחנו כותבים תכונה.

להמשך קריאה בנושא, אתם מוזמנים לגשת לכאן.