ארכיון יומי: 21 ספטמבר, 2012

כשהעיתונות הפכה את עצמה ללא רלוונטית

"Early in life I had noticed that no event is ever correctly reported in a newspaper" — George Orwell

באוקטובר 2011 מתו להם 2 אנשים:
הראשון היה ממציא, טכנולוג, חדשני, ואדם מאוד צנוע
השני היה אדם בעל מזג חם, אשר חיפש איך לעשות כמה שיותר כסף, ויצר סוג של כת למוצריו.

בזכות ההמצאות של האדם הראשון, האדם השני הצליח לעשות כסף.
עכשיו השאלה: מי מבין שני האנשים קיבל חשיפה בתקשורת על כך שהוא מת ?
התשובה היא כמובן שהאדם השני, הלא הוא סטיב ג'ובס.
האדם הראשון נקרא דניס ריצ'י. בזכות המצאותיו של ריצ'י, יש לנו המון מצרים כיום, כולל איפון, מעבורות חלל, טלויזיות, בתי קולנוע, מכוניות חכמות, ובכלל האינטרנט. כל זה בזכות הכלים שבעצם יצרו פלטפורמה לקידום דברים חדשים. והם כולם פרי יצירתו של ריצ'י.

מאז המצאת העיתונות ועד היום, המושג "בעל המעאה הוא בעל הדעה", היה נכון. כי בעלי הכסף הפכו לבעלי העיתונות, ויכולו להציג את הדעה שלהם לשאר (מומלץ לצפות בסרט האזרח קיין בנושא) . זו בעצם כל סאגת עיתון מעריב שכנראה יסגר בקרוב (אם עדיין לא נסגר).

אבל הצהוב הזה, והניסיון להציג מידע אשר רלוונטי רק למי שמשלם עליו כסף, די איבד את היכולת שלו להשפיע בזכות האינטרנט. יש לנו כלים כמו digg, reddit ואפילו facebook או אתרים אחרים, אשר מאפשרים לי לא רק לשלוח ידיעות, אלא גם להצביע מה מעניין וחשוב עבורי, ומה הנושאים שאני רוצה לראות וכו', ופתאום ללכת לעיתונות רגילה, כבר לא מעניין. למעשה כל עולם תקשורת ההמונים, אינו תקף יותר.

אז אולי עדיין לתקשורת המסורתית יש משקל, אבל הוא הולך ומאבד מחשיבותו. אני כבר לא זוכר מתי הפעם האחרונה שרציתי לקרוא עיתון. כבר הרבה שנים שאני ללא טלויזיה, ואינני שומע רדיו. אני בוחר מה המידע שאני צורך וכל השאר אינו חשוב עבורי.

כל עוד העיתונות ותקשורת ההמונים בכלל עדיין חושבת בגישה של "בעל המעה הוא בעל המידע", הם ימשיכו להפסיד, היות והזמנים השתנו, ולפעמים גם בעל המעה, צריך להניח לאחרים לכתוב משהו שרע עבורו, אחרת כאמור, הנפילה קשה וכואבת.

TAChart – חלק רביעי

בחלק הקודם התעסקתי רק על הפיכת הטבלה לדבר לפעולה התשרת את הוספת הערכים לעוגה. הגיע הזמן אבל ליצור עוגה, כי אם מקודם הייתי קצת רעב, תארו לכם מה קורה אחרי ארבעה ימים…

יצירת הגרף

את פעולת היצירה חילקתי לשני חלקים:

 1. אתחול המידע
 2. הזנת הנתונים לעוגה

TAGraph עובד עם "סדרות". הסדרות הללו הן למעשה סוגי הגרפים עבור TAGraph. אתם בטח מבינים כי מן הסתם, סדרה בשם TPieSeries מדברת על גרף מסוג Pie.
התחלתי קודם בחלק האתחול. היות והוא צריך לרוץ רק פעם אחת, אבל הכנסתי אותו למתודה משל עצמו וקראתי לה בשם initpie. יצרתי גם שדה בשם pie מסוג TPieSeries שהוא גלובלי במחלקה של החלון.

בראש ובראשונה אני רוצה לאתחל את pie, אח"כ לספק לו כותרת. במידה ואתם רוצים (אני לא אוהב את זה במיוחד), ניתן גם להגיד לו לפצל כל פלח בעוגה.
לאחר מכן, אני החלטתי לטפל קצת באיך המקרא יראה, כולל איזה טקסט יוצג שם (עבודה עם חוקי format string של פסקל). גם החלטתי כי הקבוצה שאליה הגרף שייך היא קבוצה מספר 0.

לאחר המקרא, החלטתי להתחיל לטפל באיך כל נתון יקבל ייחס. החלטתי לתת צבע צהוב בהיר לרקע התווית, ושהעט המציירת אותה תהיה ברוחב 2 פקסלים.
התווית עצמה תציג גם את השם וגם את הערך של כל איבר בגרף.

לאחר מכן, החלתי לטפל קצת במקרא של Chart עצמו. והוספתי קבוצה מספר 0, בשם Pie. לאחר מכן, הוספתי את הסדרה שיצרתי:

procedure TForm1.initpie;
begin
 Chart.ClearSeries;
 pie     := TPieSeries.Create(Chart1);
 pie.Title  := 'Pie Chart';
 pie.Exploded := False;
 with pie.Legend do
  begin
   Multiplicity := lmPoint;
   Format    := '%2:s (%1:.2f%%)';
   GroupIndex  := 0;
  end;

 with Pie.Marks do
  begin
   LabelBrush.Color := $80FFFF;
   LinkPen.Width   := 2;
   Style       := smsLabelPercent;
   OverlapPolicy   := opHideNeighbour;
   Visible      := true;
  end;

 with Chart.Legend do
  begin
   GroupTitles.Clear;
   GroupTitles.Add('Pie');
   Chart.AddSeries(pie);
  end;
end;

חשוב לזכור כי את כל הדברים האלו ניתן גם לבצע בצורה גרפית לחלוטין, אבל רציתי קצת להראות איך הקוד נראה, במידה ואנחנו בוחרים לעשות את זה בקוד.
היות ואנחנו יוצרים את pie, צריך גם לשחרר אותה. אז הלכתי לאירוע של החלון הנקרא OnDestroy והוספתי שם את הקוד הבא:

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 if Assigned(pie) then
  FreeAndNil(pie);
end;

וכך אני מונע דליפת זיכרון בקוד שלי, בעת סגירת החלון.

השלב הבא שלי, היה בעצם לספק את הנתונים עבור הגרף. וברגע שאני מסיים לספק אותם, הם מוצגים על המסך.
לשם כך הלכתי לאירוע של btnApply והוספתי שם את הקוד הבא:

procedure TForm1.btnApplyClick(Sender: TObject);
var i  : integer;
  acol : TColor;
begin
 if not Assigned(pie) then initpie; // first time applying ... it can have memory leak if we apply it every time
 pie.Clear;
 for i := 1 to sgGraphDetails.RowCount -1 do
  begin
   with sgGraphDetails do
   begin
    if Cells[2, i] = '' then continue; // empty content
    acol := clTAColor; // set color automatic
    if Cells[3, i] <> '' then // unless we choose one ...
     acol := StringToColor(Cells[3, i]);

    // Add the values
    pie.Add(StrToFloat(Cells[2, i]), Cells[1, i], acol);
   end;
  end;
end;

ועכשיו אנחנו גם מציגים את העוגה. הבעיה היא שאני עדיין לא יכול לאכול אותה, כי היא נמצאת רק בחלון 😦
הבטן מציקה לי מאוד, ואני חייב כבר לאכול את העוגה.

אז הגיע הזמן לייצא את התוצר החוצה.
למרות שיש הרבה מאוד סוגי תמונות אליהם ניתן לייצא, החלטתי לתמוך בהדגמה שלי רק ב6 סוגים נפוצים:

 1. Windows Bitmap (bmp)‎
 2. Jpeg (jpg)‎
 3. Portable Network Graphics (png)‎
 4. Portable Map Graphics (ppm)‎
 5. X Pixmap (xpm)‎
 6. SVG

לשם כך הגדרתי קצת את הפילטר של SaveDialog. אתן לכם לשחק איתו קצת, היות והוא מאוד פשוט להגדרה בצורה גרפית.
הקוד שכתבתי, עובד לפי הסדר שרשמתי כאן ובנוי לפיו.

למעט SVG, לייצא לפורמט מפת סיביות כלשהי, זה יחסית מאוד פשוט. הקוד האמיתי הוא עבור ה SVG.

procedure TForm1.btnExportClick(Sender: TObject);
var fs : TFileStream;
  id : IChartDrawer;
begin
 if not SaveDialog.Execute then exit;

 case SaveDialog.FilterIndex of // lets see what type of image they want
  1 : Chart.SaveToBitmapFile(SaveDialog.FileName);             // bitmap
  2 : Chart.SaveToFile(TJPEGImage, SaveDialog.FileName);          // JPeg
  3 : Chart.SaveToFile(TPortableNetworkGraphic, SaveDialog.FileName);    // PNG - our default
  4 : Chart.SaveToFile(TPortableAnyMapGraphic, SaveDialog.FileName);    // PPM
  5 : Chart.SaveToFile(TPixmap, SaveDialog.FileName);            // XPM
  6 : begin                                  // SVG
     fs := TFileStream.Create(SaveDialog.FileName, fmCreate);
     try
      id            := TSVGDrawer.Create(fs,true);
      id.DoChartColorToFPColor := @ChartColorSysToFPColor;
      Chart.Draw(id, Rect(0,0, Chart.Width, Chart.Height));
     finally
      fs.Free;
     end;
    end;
 end;
end;

החלטתי להשתמש בסטטיסטיקה של w3school על דפדפנים, והשתמשתי בנתונים שלהם לחודש אוגוסט 2012.
זהו, עכשיו אפשר לקחת את התוצר ולאכול. בתאבון 🙂
tachart browser statistics

את קוד המקור, ניתן להורד מgithub.